Wednesday 1 November 2017

LETS RESUME EXECUTIONS : MUGABE

President Robert Mugabe has bemoaned the increasing cases of murder cases, calling for the return of the death penalty for offenders.

Cde Mugabe made the remarks while concluding his speech during the burial of the late national hero, Cde Don Muvuti at the National Heroes Acre in Harare this afternoon.
He said some people are killed for trivial issues and ritual purposes.

“Unonzwa kuti murume asvika ndokubvunza sadza kumukadzi wake, mukutaura imomo mukadzi wotobaiwa. Kufira sadza shuwa. Ini ndinoti death penalty ngaidzoke, VaMnangagwa vanoti ngatinzwei tsitsi, VaMphoko handisati ndanzwa pfungwa dzavo panyaya iyi. Asi shuwa kuurayana, handizvo zvatakaendera kuhondo, saka mukaona mutemo wadzoka zivai kuti robot rambenge riri regreen razoita red,” said Cde Mugabe.

The President also called for an end to vices like rape and reliance on prophets, imploring church leaders to be honest and not to dupe people of their money.

“We thank pastors for reminding us of the importance of God. All pastors should keep doing the good work. Kwete kuuya nebhagidi kuti rizadzwe nemari. Nevanhuwo ngativei vanogona kuverenga Bhaibheri asi unoona nyanzvi dzefundo dzichinozadza mabhagidhi iwayo. Maelections arikuuya aya, vamwe ndivo vanoenda vachinoti ndiudzei munhu waMwari kuti vacharamba vakadaro here kana kuti vachakwiridzirwa. Wonzwa konzi uchaitwa Vice President, kana kuti kanaPresident vaenda, ndiwe uchatora chigaro chepamusoro. Hatidi pfungwa dzakadai. Vamwe ndivo vanono raper zvichinzi zvinopa lucky, vakadai ndovanofanira kufira mutirongo,” he said. 

Cde Mugabe hailed the late Cde Muvuti as a non-tribalist, whose focus was on the total independence of the country.

“Taunganidzwa nekuda kwerufu rwemumwe wedu. Vazhinji manga musingamuzivi asi isu taimuzivurura nekuti anga ari mumwe wedu. Anga asingavhaire, anga asingaite miedzo sevamwe, kuti ini ndobva kwakati, vamwe vose vangava nhengo dzeparty asi havasi vekwangu. Aigara akabata pen achinyora, toda kuti zvose zvaainyora zviverengwe nezvizvarwa zvedu,” said the President.

He the death of Cde Muvuti is not just a loss to the family but the nation at large.
The body of the late national hero was this morning first taken to Stodart Hall in Mbare, where President Mugabe led mourners in the body viewing procession.
Cde Muvuti died last week after battling with cancer for some time.

He is survived by his wife, Darknetty Deliwe Muvhuti, 8 children and 17 grandchildren.

0 comments:

Post a Comment