Monday, 25 September 2017

VIDEO : MUGABE SPEAKS ON PRICE HIKES

Government will look into the artificial shortage of some basic goods and arbitrary price hikes by some shops and dealers, with a view to taking corrective measures, the President has said.

Addressing hordes of Zanu-PF supporters at Harare International Airport on his return from the 72nd Ordinary Session of the United Nations General Assembly in New York, President Mugabe said he was aware of saboteurs who wanted to incite people to revolt against the Government ahead of next year’s harmonised elections by way of creating artificial shortages of basic goods.

Some of the people behind the shortages, President Mugabe said, might be from the ruling Zanu-PF.

“Takanzwawo kuti zvinhu zvashota,” he said to wild applause from the crowd.
“Tinova neruzivo rwekuti pane vanenge vachida kuti zvinhu zvikanganisike, vanhu vomukira hurumende, isu tisipo. Asi vanhu vedu vakachenjera, havanyengerwi nemutowo iwoyo. Mapepa (cash) iwayo totadza kumawana kana ingava fuel yedzimota igonzi yashota?
“Ndauyaka, tichazvitarisa. Angave mashortages anganzi angatadzwa kugadziriswa in one day or two? Musanyanye kuchema henyu, kunoita ny’any’a pakati pedu, ndozvazvinoita. Tochenjera. Dzimwe nguva ndevaunonwa navo vanoda kuti zvinhu zvishate, asi tomira tese takabatana, tese tiri mugwara, tochiteerera gwara ratinokutungamirirai.

0 comments:

Post a Comment