Tuesday, 29 January 2013

VIDEO : GAY ZIMBABWEAN SPEAKS OUT


39 comments:

lesbians disgusts me... bloody hell, extermin-a-t-e-!

Zvawawe ne- mapepa, chishanda utumire mari kuZimbabwe kwete kungoswera wakatakura bhibho mumusoro. Kugerwa rudzii ikoko? Isu kuZimbabwe hatina kujaira kuona vakadzi vachigerwa zhumu rakadai. Asi takangomirira mukwasha. Kwete mukwasha wechikadzi asi murume chaiye. Tinoda kufa tambobatawo vazukuru vana vako. Ndini sekuru vako. Sekuru Mukanya Makwiramiti.

Nothing beats home though, Enjoy the isles, Nice Outfit, i am digging it.

mmmm vanhu veNDZ muri kucensorei mapost evanhu pano? pano ndepe freedom of speech! mangofanana ne ZANU! nxa

Iwe usanyepa Roki the singer anogera vakadzi vake bhibho

Lesbians are better than gay men. women can buy tools

All I know is 3rdW people can do anything, and i mean anything to get "asylum" in the 1st W. These range from lying about persecution at home, claiming to be or becoming gay/lesbian, marrying distitute or very old men for papers, suicide. The list is long.The bottom line is peope are scared of coming back to poverty in Zim and they also know that Western govts look after the unemployed (benefits). That online video is part of a package to assist to claim permanent residency from temporary protection in as much as having a photo captured at Sat vigil. I sympathise with my fellow 3rdW comrades as i too cannot dream of living in the 3rdW again. Whether you are rich or poor in a 3rdW country, life/conditions are just not good.

Kwaaaaaaaaah sisi nezuda

gay coz wakashata . nxxxxxa

Mina I have no problems with what people do with themselves behind their properly closed doors. Now that you got what you wanted, just go about the business of living nemukwasha wedu uyo. Asi zvekuparwa musoro senguruve iri kugochwa dai wambomirawo mbijana zve iwe.

Lev. 20:13"If there is a man who lies with a male as
those who lie with a woman, both of them have committed a detestable
act; they shall surely be put to death. Their bloodguiltiness is upon
them."

Such filth & depravation curses any nation...

Ko nhai maface ko constitution itsva irikuti kudiiko nemhando idzi

yakati zverudzi urwu..pasi nazvo....so it will be difficult if not impossible to challenge arrests for such conduct on account of unconstitutionality of any law that may subsequently be enacted.to effectively deal..nemhando idzi...eish ndinopindwa nechando mumuviri just at seeing them....

if u check at the back of the last page of the constitution.....there is a prtion personally signed nava Gushungo which says' mhodzi dzemhando iyi dzinofanirwa kutanga dzakangwa dzozokuyiwa the dziswa mumvura inokanyirwa sadza rabhoki kuti idye..nekuti dzikangorasawa dzakadaro pane njodzi yekuti dzingangowira pavhu rakakorera dzikazomera'..nyatsotarisisa shaaz you ll see it....there s also a portion for you to sign and endorse before the document goes to parliament next week

Well said Jimalo, iii gushungo is totally against these things

mmmmizvo zvichityisawo wena mmmm hamheno

Disgusting!. Akagarwa ne demon ra Jezeebel from a tender age. But lady. or gentlelady. ( not sure how to address her , u can be delivered as long as you are stil alive.

Wakapinda neyakapenga kuzviita ngochani nekuda mapepa, wotoshinga kupractisa otherwise unomatorerwa.

people should not be concerned about what someone does in the bedroom and who they do it with as long as both people are of legal age and doing nothing illegal.

Worst 24hrs of your life?!!!! If you dont repent you are going to have the worst 24million yrs + of your life.

nhai NDZ what is happening to my posts?

Live and let live. Who are we to judge her lifestyle? Good for her

Haanzi Skye uyo.....anonzi Roseline Tinevimbo Gapare or Chirape. Wonder when she discovered kuti she is lesbian coz akamboita mrume waane mwana naye

mwari wako anotii nezvauri

this is the devil in the woman, handizvoba izvi zvinotaura bible

ngocheni dzese ku ingirandi kwazvinogamuchirwa, ma zimbo taramba

"...doing nothing illegal."? Not munyika yaBob, it is illegal!

well she's not in Zim anymore so good for her.

Why do gays always exagarate cant she have normal hairstyle, and dress normally and act normaly like all of us, and not always talk about being proud and all that, anyway utumire mari kumusha kwava nemaUS dora kana wanga usingazve

akapfekei mwana uyu.. iyo bhibho inoita kunge akatakura dengu remvura... ipapa apa haana kudhonza maScene... mxm..

Ko ma funny funny English accents ndeeyi ayo? Stupid bitch.

Post a Comment